Ansamblul Cununița din Bănia

Ansamblul Cununița din Bănia

După învăţătorul Borchescu Dumitru rămâne ca instructor al formaţiei de dansuri profesorul Nicolae Andrei pentru o perioadă de 20 de ani. Ne amintim şi de doctorul Găleancu Ion apreciat şi iubit de locuitorii satului Bănia care a instruit formaţia de căluşari a şcolii.

După vreo zece ani de inactivitate culturală (1990 – 2000) se afirmă ca instructor al formaţiei de dansuri – Borozan Nicolae (Vincu). Inteligent, talentat şi pasionat pentru dansul popular se va impune rapid ca un instructor valoros. În toamna anului 2000, în cadrul „Festivalului Văii Almăjului” de la Bozovici se impune cu dansul tematic „la cosit”, impresionând atât juriul, cât şi asistenţa.

În anul 2002 la insistenţele coregrafului Nistor Ghimboaşă de la Ansamblul Semenicul din Reşiţa, Nicolae Borozan se înscrie la cursul de coregrafi cu durata de doi ani. A absolvit acest curs şi a devenit maestru coregraf, spre mândria şi în folosul satului Bănia.

Începând cu anul 2002 ansamblul de dansuri populare din Bănia primeşte numele „Cununiţa”.  În anul 2002 Ansamblul Cununiţţa a reprezentat Banatul Montan la festivalul de folclor „Cântecele munţilor” de la Sibiu, unde i se oferă diploma de onoare.

În perioada imediat următoare, maestrul coregraf Nicolae Borozan a învăţat şi a montat două suite cu copiii din clasele I-V. Cu junii şi fetele din sat a montat nouă suite de dansuri, dintre care amintim: Brâuri din Almăj, Suite mixte de pe Valea Bistrei, Suite din Ţara Oaşului, Dans ciobănesc, Dansuri bărbăteşti şi Dansuri ţigăneşti. A montat de asemenea cu tinerii căsătoriţi o frumoasă şi impresionantă Suită de jocuri din Banat.

La ediţia a VII –a, a festivalului Văii Almăjului, după multă muncă a reuşit să aducă pe scenă (în anul 2004) trei generaţii de dansatori (în total 60 de dansatori).

Cu ocazia spectacolului organizat de „Asociaţia Bănăţenilor de pretutindeni” (23.11.2001) ansamblul Cununita a primit premiul special al juriului pentru dansuri, obiceiuri şi frumuseţea costumelor populare.

În anii 2005 – 2006, la festivalul „Educaţie prin artă” şcoala din Bănia a obţinut numai locul I, atât pe zonă, cât şi la fazele judeţene.

Începând din toamna anului 2006, la şcoala din Bănia se înfiinţează un curs de dansuri populare prin intermediul şi cu sprijinul Şcolii Populare de Artă din Reşiţa. Acest curs se derulează pe perioada a doi ani de studiu şi asigură continuitatea în timp a ansamblului Cununiţa.